Oppnevnte eget faglig reindriftsråd

Reindriftsutvalget i Kautokeino er på plass.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Liv AS Pedersen

nyheter

Kautokeino kommune bestemte i siste kommunestyremøte å opprette et slikt råd som skal være et politisk fagutvalg som gir faglige råd i reindriftssaker.

Initiativrett

Utvalget kan selv sette igang, foreslå eller fremme saker til formannskapet som hører til eller der hvor saker berører reindrifta i Kautokeino. Ol Johan Gaup, Anne Berit Skum og Mikkel Isak J. Eira er rådets valgte medlemmer, med Karen Marie Eira Buljo, Mikkel Ailo Gaup og Ann-Catharina A. Lango som varamedlemmer.

I Kautokeino er det mer enn 1.500 innbyggere som er involvert i reindrift på en eller annen måte og det er fra Kautokeino de største siidaene i Vest-Finnmark kommer.

Kontakt med naboene

I beslutningen fra kommunestyret heter det at utvalget skal holde kontakt med andre kommuner hvor det er siidaer fra Kautokeino kommune som flytter til sommerbeite om våren.

Reindriftsutvalget skal ha mulighet til å delta i det samarbeidet som Kautokeino kommune har med andre kommuner hvor reindriftsutøvere fra Kautokeino holder til sommerstid, heter det i vedtaket.

Utvalget skal ledes av Ol Johan Gaup med Anne Berit Skum som nestleder.