Sparer ikke på kruttet

Mot statlig framslengt jaktforbud.

Alta Jeger og Fiskerforening, her ved leder Knut Saxe Kjeldsberg til venstre, og nestleder Bernt Suhr til høyre i biildet.  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Forslaget om å fjerne vinterjakt på rype for dårlig utredet:

Alta Jeger og Fiskerforening er frustrert over Miljødirektoratets forslag til forskrift for nye jakt- og fangsttider for femårsperioden 2017-2022. Saken er på høring, og vår lokalforening går tøft ut særlig mot forslaget om å kutte all rypejakt etter 23. desember, altså nær en halvering av dagens jakttid og i praksis en nedleggelse av vinterjakt. Alta JFF har sagt sitt i saken via høringsnotatet fra Norges Jeger og fiskerforbund, men føler seg oversett.

Mangler respekt

– Vi vil utrykke stor skuffelse og frustrasjon over den arrogansen som Miljødirektoratet uttrykker gjennom sin behandling av våre forslag. At vi ikke blir hørt viser en total mangel på respekt for lokal forankring og for vår kunnskap om bærekraftig høsting av viltressursene i Finnmark, sier leder for Alta Jeger- og fiskerforening, Knut Saxe Kjeldsberg. Han tror finnmarksjegerne nå får et mangelfullt eierforhold til regelverk og statlig forvaltning.

Brudd på instruksen

Saxe ser også mangler og feil samt formelle svakheter i høringsdokumentet, og aller verst nettopp for rype. Folkene i Miljødirektoratet er her på kant med en hver instruks knyttet til forsvarlig utredning av statlige tiltak, mener foreningen.

– Vi krever at høringsforslagene knyttet til rypejakt trekkes tilbake, sier lederen, som nå krever grundig analyse av konsekvensene, samt langt mindre vilkårlighet i offentlig viltforvaltning.

Hvorfor ikke her?

Alta JFF er også kritiske til at storskarv, kortnebbgås og ærfugl kan jaktes andre stedet i landet – men ikke i Finnmark.

– Vi forventer at artene også skal kunne jaktes i Finnmark, og finner ingen gode argumenter for at de ikke skal kunne jaktes her, heter det fra Saxe Kjeldsberg.

Alta JFF har laget en større uttalelse med sitt høringssvar, vedtatt på utvidet styremøte 15. juni og sendt oppover i systemet.