Kirken på pengejakt

Ber om støtte til integrering av flyktninger.

GLAD FOR STØTTEN: Marianne Haugvik Hanssen skal jobbe med integrering i Alta menighet.   Foto: Magne Ek

nyheter

Alta menighet har ansatt Marianne Haugvik Hanssen for å sørge for god og omsorgsfull integrering av våre nye landsmenn. Nå søker de kommunen om inntil kroner 160.000 per år i tre år, slik at Mariannens stilling som integreringskoordinator kan økes ytterligere. Den er i dag på 20 prosent, men kirken satser på snarlig økning gjennom ekstern støtte.

Bedrifter sa ja

Foreløpig har de fått løfte om et bidrag på 100.000 årlig i tre år fra Nord Hålogaland bispedømme, og det er en gladnyhet at også næringslivet har meldt seg på.

– Vi har fått 20.000 kroner årlig i tre år fra Ishavskraft, fra SpareBank1og fra AMFI. Det er veldig flott, og vi håper flere bedrifter ønsker å bli med, sier koordinatoren. Hun samarbeider også tett med Alta IF, fordi integrering via idrett er en viktig del av prosjektet.

Også Actic?

Mariannes jobb er å sy sammen de mange enkeltstående tilbudene til flyktninger og asylsøkere til et helhetlig bilde, og prosjektet er samarbeidsorientert med en lang rekke lokale aktører med på lag.

– Jeg er også i kontakt med Actic om et spennende tilbud der. Og kanskje blir det også skolefrokost for ungdommer fra høsten, sier hun.

Med innspill både fra næringsliv og private sier Hanssen at hennes mistanker er bekreftet:

– Det er mange rundt om i Alta som ønsker å bidra på ett eller annet vis for våre nye landsmenn.