Angrep Strifeldts motiv i Bruer-saken

Forsøket på å stanse ny rettsrunde havarerte.

FIKK GRØNT LYS: Etter å ha «stoppet» kritiker Bengt Rune Strifeldt ved å gjøre han inhabil, fikk fylkesrådmann Øystein Ruud og fylkesordfører Runar Sjåstad i praksis fylkestingets aksept for å gå videre med anken i Bruer-saken.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Saken kom opp som en felles interpellasjon fra Rut Olsen (Kp), Bengt Rune Strifeldt (Frp) og Trine Noodt (V). I utgangspunktet hadde fylkesordføreren lagt opp til åpen behandling, men etter råd fra juristene ble dørene lukket.

– Det var dessverre en paragraf som ivaretar ansattes forhold som tilsa at saken ikke kunne gå for åpne dører. Når det er sagt, tror jeg at det viktigste i interpellasjonen har blitt belyst offentlig, sier fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap).

Fordi saken er unntatt offentligheten viser han til protokollen med tanke på hva fylkestinget i går besluttet angående anken. Det store flertallet i fylkestinget sa nei til at fylkestinget skulle realitetsbehandle saken, og holdt dermed fast ved fylkesutvalgets vedtak om å anke saken.

Erklært inhabil

En av de mest overraskende vendingene i saken startet imidlertid før saken ble lukket. En av politikerne bak interpellasjonen, Bengt Rune Strifeldt, måtte tåle et kraftig angrep fra gruppeleder i Ap, Remi Strand. I sitt innlegg trakk Strand i tvil Strifeldts motiver, og pekte på forhold som han mente gjorde Strifeldt inhabil. Dette ble fulgt opp av fylkeskommunens jurister, Ada Molvatne og fylkesrådmann Øystin Ruud. De ga fylkestinget en vurdering om at objektivt var Strifeldt habil til å behandle saken, men særlige forhold gjorde han inhabil.

– Jeg har ingen annen kommentar enn at jeg har vært åpen på mulig inhabilitet og bedt om en vurdering. I fylkesutvalget ble jeg erklært habil ut fra de samme forhold, men nå var jeg altså inhabil, sier Strifeldt.

Bengt Rune Strifeldt.  Foto: Arkiv

Både Kystpartiets Rut Olsen og Venstres Trine Noodt reagerte på habilitetsbehandlingen av Strifeldt, og andre har i etterkant sagt at det hele minnet svært om en regissert og forhåndsavtalt forestilling.

– Føler du at episoden var en del av en strategi der Ap-ledelsen i fylkeskommunen ønsket å stoppe en kritisk røst?

– Det vil jeg ikke i si noe som helst om. Det eneste jeg kan si er at jeg har et slektskapsforhold, et søskenbarn som har vært vitne i saken. Min kontakt med søskenbarnet er perifer. Jeg har ingen relasjoner til noen av partene i selve saken, klargjør Frp-politikeren som har framstått som den mest markante kritiker i Bruer-saken.

Millionene renner ut

Bakgrunnen for saken er at Finnmark fylkeskommune valgte å si opp lederen av elevhjemmet i Alta, Bjørnar Bruer. I tingretten tilbakeviste Bruer alle påstandene fra fylkeskommunen som blant annet var basert på tre anmeldelser til politiet. Det viste seg at politiet ikke fant grunnlag for noen av disse, og anmeldelsene ble henlagt. Fylkeskommunen gikk på sviende dom hvor både fagdommer og legdommere ga Bruer medhold på samtlige punkter. Bruer ble tilkjent 1,71 millioner kroner i form av oppreisning, erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av egne advokatutgifter.

Sakskostnadsoppgavene som ble levert tingretten lød på 923.500 kroner. I tillegg kom utgifter til faktisk utdrag og øvrige utgifter på 231.686 kr. Samlet var derfor kostnadene for fylkeskommunen kommet opp i nær tre millioner kroner på det tidspunktet fylkesutvalget valgte å anke saken til lagmannsretten.

I en personalsak er fylkesrådmannen gitt klare fullmakter, og fylkesutvalget skal bare behandle saker som krever politiske avgjørelser – selv om de økonomiske konsekvensene kan bli dramatiske.

  • Saken er berammet og kommer opp for lagmannsretten i oktober.