Leverte kjempefangst hos Øksfjord-mottaket

Nesten 20 tonn med blåkveite ble i går levert til fiskemottaket i Øksfjord.

STOR LEVERANSE: M/S Slettenberg leverte i går nesten 20 tonn blåkveite til fiskemottaket i Loppa.  Foto: Privat

nyheter

For Polarctic Seafood as er det den største enkeltleveransen siden de åpnet dørene i 2014, kan Frank Wilhelmsen hos Polarctic Seafood as bekrefte.

– Det er stadig flere fartøy som finner veien hit med fangsten, det er vi selvfølgelig veldig fornøyde med, sier Wilhelmsen.

Hvor stor verdi denne fangsten har for Polarctic Seafood as, vil han imidlertid ikke si noe om.

M/S Slettenberg

Det var Sten Granli med båten M/S Slettenberg som leverte den store blåkveitefangsten i Loppa. Granli er daglig leder i Granli Fiskeri as i Nord Lenangen.

– Vi hadde egentlig et håp om en fangst opp mot 24 tonn, forteller Granli.

–  Men vi er veldig fornøyde med det vi fikk levert i går, bekrefter han på telefon, travelt opptatt med å bytte om på redskapene om bord.

Minstepriser

Norges Råfisklags minstepriser på blåkveite pr. 26. april og inntil videre ligger mellom 1900 øre/kilo og 3100 øre/kg.

Prisen er avhengig av størrelse og hvordan fisken leveres, for eksempel om fisken er bukskåret.