– Loppa skal være best på kultur

Fond skal sørge for garantier.

BEST PÅ KULTUR: – Loppa skal være best på kultur i Finnmark, sa Stein Thomassen (Ap). Arkivfoto.  Foto: Anne Mari Aalberg

nyheter

300.000 kroner skal årlig disponeres av lag og organisasjoner som ønsker garanti for arrangement i Loppa kommune.

– Loppa skal være best på kultur i Finnmark, sa Stein Thomassen (Ap) da levekårsutvalget i Loppa skulle bestemme seg for rutiner for kulturfondet, og utvalget la seg på en linje som skulle være mest mulig fleksibel.

Levekårsutvalet bestemte at oppvekst- og kulturetaten behandler søknader og rapporterer til Levekårsutvalget. Fondets størrelse skal være 300.000 kroner årlig. Dette er et tillegg til ordinære kulturmidler. Kulturfondet skal gi garantier til forskjellige arrangement. Søknaden skal innholde budsjett, og arrangør må levere regnskap. Høyre fikk bred støtte til forslaget om prøveår for saksbehandling i oppvekst- og kulturetaten, og evaluering i forbindelse med budsjettbehandling i 2017.