Må gi hjemmet til flyktninger

Anne Lise Bakke og hennes to barn fikk tirsdag en sjokkerende telefon fra boligetaten i Loppa kommune.

INGEN STEDER Å DRA: I denne boligen får ikke Sandra (13), Anne Lise og Aleksander (15) Bakke bo når det kommer flyktninger til Øksfjord.  Foto: Anne-Mari Aalberg

nyheter

Etaten varslet at kommunen skulle ta familiens hjem og bruke det til flyktninger.

Anne Lise Bakke leier kommunal bolig i Øksfjord sammen med barna Aleksander (15) og Sandra (13). De har bodd i husværet siden 1. september i fjor, etter utflytting fra annen kommunal bolig på grunn av salg.

Nå opplever familien usikkerhet og føler at de blir kasteballer for administrasjonen i kommunen.

– Er flyktninger mer verdt enn oss, kommer det urolig fra Aleksander.

Sandra stiller samme spørsmål.

Mamma Anne Lise er forbannet og kampklar. Hun føler at barna trenger trygghet i en sårbar tid med familieoppløsning.

– Er dette boløsta?

Familien fikk en telefon fra driftsavdelingen i Loppa om at kommunen skulle bruke boligen deres til flyktninger.

– De sa vi skulle få dette skriftlig senere, forteller Anne Lise Bakke og spør:

– Er denne behandlingen den boløsta politikerne snakker om og skryter av?

Bakke mener at hun akkurat nå har opplevd et stort sprik mellom fine ord og praktisk handling. At det snakkes om prosjekt «Bolyst», men at ordene i praksis er null verdt.

Anne Lise er helsefagarbeider i Loppa kommune og jobber i full stilling. Begge de to mindreårige barna har planer om utdanning som kan brukes i hjemkommunen.

– Jeg satser på naturbruk. Men med dette får dem ikke meg tilbake, kommer det fortvilet fra Aleksander.

Søster Sandra forteller at hun ønsker å bli helsefagarbeider, men heller ikke hun ser en fremtid i hjemkommunen om det er slik befolkningen skal behandles av de som styrer kommunen.

Ordførerstøtte

Ordfører Steinar Halvorsen reagerer sterkt på opplysningene om behandlingen av familien Bakke, og sender følgende melding:

«Dette er noe rådmannen og administrasjonen håndterer, og jeg forutsetter at administrasjonen forholder seg til de lover og regler som gjelder. Videre kan jeg si at kommunen skal legge til rette med bolig der vi har mulighet til det, og da helt klart til de som har krav til bolig gjennom lovverket.»

Loppaordføreren sier senere på telefon at han kommer til å følge opp saken, og mener administrasjonen må vise menneskelige hensyn. Halvorsen bekrefter at kommunestyret har gjort vedtak om å ta imot flyktninger, men at organet ikke har gitt føringer for bosettingen.

– Jeg mener likevel at administrasjonen må finne smidige løsninger uten å si opp eksisterende leieavtaler, for eksempel ved å leie i det private markedet dersom det ikke finnes tilfredsstillende kommunale boliger, sier Halvorsen.

Steil administrasjon

Fra ledelsen på kommunehuset i Loppa ble saken snudd fullstendig på hodet overfor Altaposten.

– Skal kommunen sørge for bolig til alle? Er det ikke naturlig at folk bygger eller leier bolig privat? er reaksjonen fra rådmann i Loppa, Marion Høgmo.

Vi spør om det er forskjell på folk, siden rådmannen får benytte kommunal bolig som Loppa kommune i tillegg betaler for.

– Men jeg pendler, er svaret.

Vi blir henvist til Liv Beate Karlsen i bolignemnda, men der får vi beskjed om å sende skriftlige spørsmål som hele nemnda skal diskutere før de gir et samlet svar.

– Vi bare utfører det politikerne bestemmer, er svaret fra lederen av bolignemnda.

– Vi ønsker ikke å uttale seg om personrelaterte saker i media. Loppa kommune gir botilbud til mange som har behov, også utenom de som er vanskeligstilt etter loven om kommunale helse- og omsorgstjenester. Når det gjelder bosetting av flyktninger har Loppa kommune gjort et vedtak i kommunestyret 24. november 2015, minner Karlsen om.

– Man gjør ikke sånn mot sine egne. Man føler at man ikke er verdt noe, kommer det stille fra Anne Lise Bakke.

Etter at Altaposten tok opp saken, og ordfører Steinar Halvorsen tok tak i familien Bakkes utfordring, fikk Anne Lise Bakke en telefon fra Liv Karlsen, leder av bonemnda.

– Hun beklaget måten de har gått frem, forteller Bakke.

– Har ikke klart å lage en boligplan

Hans Roald Johnsen (SV) mener kommunen har seg selv å takke for at en familie nå må kastes ut av boligen.

– Vi har et vedtak som sier at kommunen skal lage en aktiv boligplan om bruk av ulike ordninger for bosetting, sier Johnsen (SV) og mener administrasjonen ikke har fulgt opp med en konkret plan for boliger både i kommunal regi og boliger på det private markedet.

Johnsen mener administrasjonen ikke har klart å lage en boligplan, og at det derfor skjer slike uheldige ting som familien Bakke har opplevd. Han sier at vedtaket fra november 2015 også omfatter at kommunen skal ta imot flyktninger og hjelpe til med bosetting, men det nevnes at i særtilfelle kan flyktninger selv måtte skaffe bolig på det private markedet dersom kommunen ikke har egnet tilbud.

– Vedtak skal følges opp av administrasjonen. Med dagens praksis kan kommunen spre usikkerhet for folk som bor i kommunen og folk som kan tenke seg å flytte hit, sier Johnsen.

– Hvis det skal være som dette, hvem skal i neste omgang måtte flytte ut? Huset til familien Bakke kan ikke romme alle 12 flyktninger som Loppa har sagt ja til å ta imot, konkluderer SV-veteranen og lover å følge opp kommuneadministrasjonens praksis.