– Vi må kunne være uenig uten at det blir personlig

Fabrice Caline tar selvkritikk for å reagere for seint.

ALENEGANG: Fabrice Caline fra Loppa Sp vil beholde Loppa som egen kommune. Her ved sjøkanten i Nuvsvåg.  Foto: Anne Mari Aalberg

nyheter

Han er ung, engasjert og med klar tale. Av enkelte kanskje sett på som en masekråke. Men Fabrice Caline viser også åpenhet, har evne til å se egne feil og fremmer aktivt Senterpartiet sine meninger. Uten å legge fingrene imellom.

– Jeg føler at Loppa Sp har brukt tida godt i det siste. Vi tar selvkritikk for at vi ikke har vært aktive før, sier Caline.

Han skulle gjerne sett at både hans eget parti og de andre partiene inviterte til debatt og orientering straks Regjeringen la frem planer om kommunereformen. Gjort er gjort og kan ikke reverseres. Derfor står Senterpartiet på for fullt helt frem til avstemmingen er over.

– Viktigere å gjøre Loppa synlig

– Det skjer ikke ved å bare sitte på et kontor.


Folkets mening

Loppa Sp er ikke helt enig i at folkeavstemmingen bare skal være rådgivende.

– Vi som politikere må ha respekt for hva folket mener, men da må valgoppslutningen være god, påpeker Caline.

Loppa Sp mener at dersom minst 50 % av loppaværingene går til stemmeurnene og minst 65 % sier JA, bør Loppa kommunestyre følge rådet fra folket. Caline oppfordrer til å stemme uansett hva man mener, men håper selvsagt på et rungende NEI til ekteskap med Alta.

– Stor oppslutning gir bedre grunnlag for kommunestyret til å gjøre riktig vedtak, sier Sp-politikeren.

Statusbilde Loppa

Fabrice Caline ønsker å gi ordfører Steinar Halvorsen honnør for et ryddig folkemøte i Nuvsvåg sist mandag.

– Han opptrådte ryddig, roser Caline men støtter likevel Aps Berit Lands uenighet med kommunesjefen i innholdet av andre informasjonsmøter. Kritikken gjaldt at bare det ene alternativet for valget ble lagt frem på informasjonsmøtet. Det som skal gjelde ved sammenslåing.

– Jeg savner et statusbilde for Loppa dersom vi ønsker å stå alene, ikke bare en intensjonsavtale for sammenslåing, sier Caline.

Sp godkjente

Vi spør Fabrice Caline hvorfor partiet kjemper hardt mot intensjonsavtalen, siden Senterpartiet i Loppa formannskap var med og godkjente avtalen slik den foreligger.

– Heller ha enn ikke ha. Avtalen er god, men er ikke juridisk bindende, forklarer Caline som føler uro for at et nytt kommunestyre etter eventuell sammenslåing kan gjøre nye vedtak og forkaste alt fra intensjonsavtalen.

Han savner også grundig og faglig forankret informasjon om prosessen frem til regjeringens ekspertutvalg sin uttalelse om at store kommuner er mer robuste  enn små til å takle fremtidens utfordringer.

Synlig sjef

Når folkestemmene er talt og når Loppa kommunestyre har tatt sin beslutning, håper Fabrice Caline at politikerne kan legge bak seg alt som har skjedd og uheldige uttalelser. Han forstår noe av kritikken mot Steinar Halvorsen i ordførerstolen, og sier han også selv har «svin på skogen». Caline har forsåvidt forståelse for en viss læretid i ny rolle.

– Jeg mener Steinar må bli flinkere til å informere kommunestyret  uten at vi ber om det. De folkevalgte må få være med å stake ut kommunens kurs, og ordføreren må etter min mening bli mer synlig med fast kontortid i rådhuset, er rådet fra den ferske Sp-representanten.

Caline mener likevel at det politiske miljøet må ta opp saker direkte uten at det blir offentlig skittentøyvask.

Sette strek

– Vi må også kunne sette strek, slutte å henge oss opp i alle feil som er gjort og nullstille debatten når saken er avgjort, mener Caline.

Han har et ønske om at politikerne i Loppa kan samles utenfor kommunestyrets rammer og drøfte hvordan alle kan gjøre en innsats for Loppas fremtid. Uansett om det blir alene eller sammen med Alta.

– Jeg mener at samarbeidsklimaet må bli merkbart bedre. Man må kunne ha saklig debatt og være uenige i saker uten at det blir personlig, er Caline sitt ønske for det politiske miljøet i kommunen, uten å svare på om konstitueringen etter valget i fjor høst fortsatt gir såre følelser for noen.