Vil følge folket

Loppa Ap vil ha samme mening som folket om kommunesammenslåing.

STØDIG PÅ EGNE BEIN? Gruppeleder for Ap i Loppa, Arve Berntzen, og varaordfører Stein Thomassen mener begge at Loppa vil klare seg som egen kommune framover. 

nyheter

– Vi ber om råd, da må vi følge det rådet som folket gir. Det skal mye til for å gå imot råd fra folket, er budskapet fra varaordfører i Loppa, Stein Thomassen (Ap), og Aps gruppeleder i kommunestyret, Arve Berntzen.

I dag har Loppa kommune folkemøte i Øksfjord der alle moment skal klargjøres, og det blir mulighet til å stille spørsmål. De nærmeste dagene blir det folkemøter i Ytre-Loppa for Sandland og Sør-Tverrfjord, Bergsfjord og Nuvsvåg.

Glad for nei-vind

Torsdag 2. juni kan alle som er født i år 2000 eller tidligere og som er manntallsførte i Loppa, få avgi sin stemme og prege resultatet.

– Vi oppfordrer folk til å bruke stemmeretten. Uansett om du mener ja eller nei; stor oppslutning gir et klart råd til politikerne, sier gruppeleder Berntzen.

Han poengterer at lav oppslutning på folkeavstemmingen vil gi et uklart råd til kommunestyret. De folkevalgte skal i juni behandle saken om hvorvidt kommunegrensene skal være som i dag eller om Loppa skal bli del av en større kommune.

Varaordfører Stein Thomassen har tro på en frisk nei-vind i Loppa, slik den har blåst i Kvænangen. Han er glad for stor oppslutning på folkeavstemmingen i Kvænangen, og at majoriteten av avgitte stemmer var for at kommunen skal være som i dag.

   Dersom Loppa blir slått sammen i en større enhet, mener Thomassen at loppaværingene kan få mindre påvirkning i saker som omhandler nærområdet.

– Nå har alle nærhet til beslutningstakerne og det er lett å komme med innspill, sier Thomassen.

– Ha trua

Thomassen var selv med i prosessen med å utarbeide en intensjonsavtale mellom Alta, Kvænangen og Loppa, som skulle settes ut i livet dersom det kom en positiv folkemening angående sammenslåing. Selv om han klart har uttrykt ønske om Loppa som egen kommune, mener varaordføreren det var viktig å gi innbyggerne et solid grunnlag i beslutningsprosessen.

– Folket må ha noe å velge ut fra og gjøre sine egne vurderinger, sier Stein Thomassen som forklaring på hvorfor det var viktig å utarbeide en intensjonsavtale.

Gruppeleder Arve Berntzen sier at innbyggerne må ha tru på at Loppa kan forbli egen kommune. Han påpeker likevel at dersom folket sier nei til sammenslåing, må alle være innstilte på at det er en jobb å gjøre for kommunen.

– Som egen kommune blir det stor dugnad. Vi må stå på for å få flere innbyggere, få flere til å bosette seg og bli, sier varaordfører Stein Thomassen.

Han vet det blir utfordrende å forbli egen kommune som nå, men har trua på at Loppa vil klare seg.