– HMS er ikke et tema

I reindrifta tenker man ikke sikkerhet i hverdagen.

VIL BLI BEDRE: Nils Henrik Sara, her sammen med Anders Nils J. Gaup, Per Anders Bongo og Aslak Mathis Turi, synes skadetallene i reindrifta er bekymringsfulle.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

NRL offentliggjør i disse dager en stor undersøkelse som slår fast at over halvparten av de som jobber i reindriftsnæringa har blitt skadet på jobb.

– Dette er et svært høyt tall, sier Nils Henrik P. Sara.

Han er leder i reinbeitedistrikt 24A, Seiland Vest, og tidligere leder i NRL.

– Det er blitt forsket på alle nivå innenfor reindriften, og når skadetallet viser seg å være så stort er det meget bekymringsfullt, mener han.

Ikke på dagsorden

Sara forteller at HMS (helse, miljø og sikkerhet) ikke er på dagsorden i hans distrikt. Det er heller ikke tema når distriktet har sine møter. Han sier at resultatene denne forskningen har avdekket vil være veldig nyttige for de som er utøvere i reindriftsnæringa, og at helse, miljø og sikkerhet må tas på alvor innenfor hele næringa.

– Nå er det er mulig for oss å se hvor det er svikt i rutinene og på hvilke områder vi må bli bedre, vi må rett og slett starte der det er mest behov, sier han.

Opplæring

Et av områdene Sara mener det må gjøres en ekstra innsats på er opplæring – både når det gjelder motoriserte hjelpemidler og vurderinger i forhold til vær- og føreforhold.

– Reindriftsutøverne er på jobb uansett vær og må hele tiden gjøre en risikovurdering i forhold til vær og føre opp mot de arbeidsoppgavene som skal utføres. Kunnskapen må være i hodet på vedkommende som er ute og gjør jobben, konkluderer han.

Motorisert ferdsel

Selv mener Sara at den store andelen av motoriserte kjøretøy som brukes i reindrifta i dag er en av hovedårsakene til de høye tallene for yrkesskader og yrkesrelaterte skader man ser i næringa.

– Kanskje man av og til må vurdere om det er nødvendig å kjøre. Innimellom er det faktisk greit å ta beina fatt, sier han.

– Da vil vi også få inn fysisk aktivitet i hverdagen. Det vil i de aller fleste tilfeller, uansett næring, ha en positiv effekt på helsa, sier Sara.

I distrikt 24A er det ikke mulig å bruke 4-hjuling om sommeren – derfor vet Sara hva han snakker om.