– Et kvantesprang for pasientsikkerheten

Ambulanse-jetfly styrker den totale beredskapen.

FLYTTES: Ett av ambulanseflyene på basen i Alta skal flyttes til Tromsø. Helse Nord mener den totale beredskapen blir bedre.  Foto: Reiulf Grønnevik

POSITIV: Øyvind Juell mener innføringen av jetfly vil være et stort steg i riktig retning for nasjonal ambulanseberedskap.  Foto: Arkiv

nyheter

Det er unison skepsis fra Finnmark til å miste ett ambulansefly, men stemningen er annerledes i heleforetaket når det gjelder den foreslåtte beredeskapen. Etter alt å dømme tas det en beslutning i november.

Fra sommeren 2019 kan to jetfly settes inn i den norske luftambulansetjenesten, blant annet i Tromsø. Håpet er bedre beredskap og pasientsikkerhet.

Jetfly er raskere, har større rekkevidde, tar mer last og har bedre plass innvendig enn dagens ambulansefly.

– Å få jetfly inn i Luftambulansetjenesten er et kvantesprang som bedrer beredskapen for Svalbard og gir bedre pasientsikkerhet i hele landet. Det styrker katastrofeberedskapen nasjonalt og muligheten til å løse oppdrag utenlands, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell, til NTB.

Tanken er også at mer bruk av helikopter vil avlaste kortbaneflyene slik at de får mer tid til å betjene de små flyplassene særlig i Finnmark. Fem av seks ambulansefly i Nord-Norge vil fortsatt være propellfly, som kan operere på kortbaneflyplassene. I Finnmark vil antallet fly gå ned fra tre til to. Ett av flyene på Alta-basen flyttes til Tromsø, noe som har skapt sterke reaksjoner i Finnmark. Også at jetflyene ikke kan lande på de åtte småflyplassene skaper bekymring.

Helse Nord mener beredskapen blir bedre.

– Da det store snøskredet traff Longyearbyen i desember i fjor, var vi raskt oppe med tre av våre propellfly, men de er i minste laget og får ikke med seg nok utstyr og helsepersonell på så lange flyturer. Med ett jetfly i Tromsø og ett på Gardermoen har vi muligheten til komme raskere fram og ha plass til mer helsepersonell og utstyr, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

– Med ny helikopterbase på Evenes, nytt redningshelikopter i Lakselv og et jetfly i Tromsø vil vi sammen med de fem kortbaneflyene i Nord-Norge få et bedre luftambulansetilbud til befolkningen i nord, sier Vorland til NTB.

Helse Nord bærer i dag nær tre firedeler av kostnaden for ambulanseflytjenesten som årlig er på om lag 400 millioner kroner. Ifølge Helse Nord vil innføring av jetfly bety at tjenesten vil koste «vesentlig mer».