Helsepris til Alta-team

Fastlege og stipendiat Magnus Hjortdahl fikk Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2016.

DYKTIGE PÅ HELSE: Geir Jøran Sara, Hege Holmgren, Ane Kokkvoll (vinner av Marie Spångberg-prisen), Hilde Hætta Eng og Magnus Hjortdahl fotografert etter dagens prisutdeling.  Foto: Lise B. Johannessen

nyheter

Hjortdahl mottok prisen sammen med ambulansefagarbeider Geir Jøran Sara, sykepleier Hege Holmgren og sykepleier Hilde Hætta Eng for arbeidet med å etablere regelmessig tverrfaglig simuleringstrening og behandling av akutte helsetilstander i primærhelsetjenesten.

Prisene ble delt ut på Legeforeningens landsstyremøte på Soria Moria Konferansehotell i dag.

Praktisk trening

Gruppen har instruert og trent helsepersonell i ledelse, dialog, samspill og håndtering av kritiske helsetilstander siden 2007. Formålet har hele tiden vært å gi tryggere pasientbehandling, fortrinnsvis prehospital behandling av hardt skadde pasienter, men også instruksjon og øvelse innenfor akuttmedisin og sammensatte behandlingsmetoder.

– I Alta møtes vi en dag i måneden. Da setter vi fokus på forskjellige scenarier, øver og evaluerer. Det er viktig å finne ut hva som fungerer godt og hva som må gjøres bedre, forklarer Hjortdal, vi ønsker selvfølgelig det beste for pasientene.

 Treningen er gjennomført ved å tilpasse sykehusmodellen BEST for primærhelsetjenesten, og Legeforeningen sier i sin uttalelse at om dette gjennomføres i hele over landet vil det bidra til tryggere prehospital pasientbehandling i hele primærhelsetjenesten.

Spleiselag

I Alta har tiltaket har pågått siden 2007 og er et spleiselag mellom lokalsykehuset, Alta kommune og Finnmarkssykehuset, hvor ambulansearbeidere, sykepleiere og leger får faglig påfyll og praktisk øvelse.

– Dette er kompetanseheving i praksis på tvers av de helsefaglige gruppene, sier Hjortdahl.

– Dette viktig og nødvendig trening, og vi får også gjennomført lovpålagte samhandlingsøvelser på tvers av seksjonene, fremholder Hjortdahl.

Kvalitetspriser

Den norske legeforenings deler hvert år ut to kvalitetspriser – en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten. Hver pris er på 50 000 kr. Formålet med prisen er å heve kvaliteten på helsetjenestene med vekt på pasientfokus. Det legges vekt på både prosessen og resultatene når kandidatene skal bedømmes. Prisene kan gis til enkeltleger eller samarbeidende gruppe hvor også leger har deltatt i arbeidet.

– Det er veldig hyggelig at vårt arbeid blir lagt merke til og hedres, sier Hjortdahl.

Hjortdahl var med på å starte BEST trening for medisinstudenter i 2007. I Alta har han jobbet med BEST instruksjon siden 2012.

Kvalitet i arbeidet

Kommunikasjonsrådgiver i Legeforeningen, Lise B. Johannessen, har ikke oversikt over hvor mange kandidater det var til årets priser, men sier at om det ikke er kvalifiserte kandidater vil ikke prisen deles ut.

– Det skal være meget høy kvalitet i det arbeidet som er gjennomført for at man i det hele tatt blir vurdert for prisen, forteller Johannessen.

Prisene ble delt ut på Legeforeningens landsstyremøte på Soria Moria Konferansehotell, Oslo, 24. mai.

Flere priser til Finnmark

PhD Ane Sofie Kokkvoll fra Hammerfest Marie Spångberg-prisen fra Den Norske Legeforening. Prisen skal fremme kvinnelige legers vitenskapelige innsats.

Kokkvoll er overlege ved barneavdelingen ved sykehuset og har også bakgrunn fra kommunehelsetjenesten.

Kokkvoll fikk prisen for artikkelen Health in overweight children: 2-year follow-up of Finnmark Activity School – a randomised trial.  Artikkelen er publisert i Arch Dis Child 2015, med formål å fremme kunnskap ved behandling av barn med betydelig overvekt/fedme. Artikkelen og resultatene bygger på data fra en toårig oppfølging av overvektige barn som har deltatt i et behandlingsforsøk i seks kommuner i Finnmark og Tromsø kommune.

Viktige funn

Særlig Finnmark har en høy andel barn med overvektproblemer. Regionen er også kjennetegnet av store avstander til sykehus, hvilket krever at kommunehelsetjenesten utvikler egne strategier for å behandle overvektige personer, og da særlig barna.

– Funnene er viktig for videre planlegging av hvordan kommunebaserte helsetjenester kan samarbeide med spesialisthelsetjenesten for å bedre overvektige barns fysiske og psykiske helse, sier Ane Sofie Kokkvoll.