Gir ikke opp hybelløsning

– Det er et parti som bryr seg om elevene som må reise bort for å gå på skole.

ENGASJERT: Bengt Rune Strifeldt mener fylkeskommunen fraskriver seg ansvar for hybelsituasjonen, mens Frp er i front for å få fylkeskommunen til å ta ansvar og sentrale myndigheter til å bedre finansieringen av elevhyblene.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det slår Bengt Rune Strifeldt fast etter ha lest Altapostens leder og artikkel om hybelkrise ved de to største videregående skolene i Finnmark.

– Vi har hybelkrise i Alta, men dette er ingen Alta-sak. Manglende ansvar for å skaffe skikkelige boforhold til elever som må reise bort for å gå på skole, er først og fremst et problem for foreldre og elever i kommuner der det ikke et etablert videregående utdanningstilbud, og det er en utfordring Frp skal løse, lover gruppeleder for Frp i fylkestinget, Bengt Rune Strifeldt.

Reagerte

I fredagens leder heter det at heller ikke Høyre-styrte kunnskapsdepartementet har klart å få til en ordning lik den som gjelder for utbygging av studenthybler, at utbygger kan kreve momsrefusjon.

«Det ville høyst sannsynlig gjort at hybelbygget kunne vært bygd og drevet med leieinntektene fra elevene. Fylkeskommunen må snarest få satt dette prosjektet i gir. Ap og SV styrer fylkeskommunen og må ta tak. Alta Høyre og Finnmark Høyre har en stor jobb foran seg for å sikre momsrefusjon og gode vilkår for bygging av elevhybler. Også det andre regjeringspartiet Frp bør engasjere seg. Samtidig bør sentrale politikere fra alle parti erkjenne at  likeverd i utdanningstilbudet i langstrakte og ujevnt befolkede Norge, må bety at de som har ansvaret for skolene også får betalt for å tilrettelegge for ungdom som må reise fra hjemstedet for å ta utdanning.»

– Det er en stor feil i lederartikkelen og det er oppfordringen til at «det andre regjeringspartiet Frp bør engasjere seg». Er det noen som har engasjert seg er det Frp, både lokalt, regionalt og mot sentrale myndigheter, hevder mannen som sannsynligvis vil toppe Frps liste ved neste stortingsvalg, Bengt Rune Strifeldt.

Foreløpig uten respons

Han viser til at Finnmark Frp har spilt inn forslag for partiet sentralt, og dermed regjeringen, om likestilling av finansiering av elevhybler med ordningene som finnes for finansiering av studentboliger. I praksis at det også gis momskompensasjon for bygging av elevhybler beregnet på de som tar videregående utdanning.

– Dere har spilt dette inn fra fylkespartiet, sitter med finansministeren, men hvorfor skjer det ingenting?

– Vi har fått gode signaler fra sentralt hold på at det vil komme endringer, og at det vil bli bedre kår for bygging av elevhybler. Finnmark Frp har gjort en jobb og vil opprettholde trykket mot våre sentrale politikere. Selv Frp klarer ikke å sikre at alt skjer over natta. Finnmark Frp leverte forslaget om likestilt finansiering som et innspill til fjorårets statsbudsjett, og jeg vet det ble godt mottatt, påpeker Strifeldt.

Jobbet mye

I Frp er oppfatningen at lederartikkelen i Altaposten i for liten grad plasserer ansvaret for hybelkrisen der den hører hjemme; hos Johnny Ingebrigtsen, Runar Sjåstad og Ap/SV-styret i Finnmark.

– Vi hadde hybelsituasjonen som en av våre viktigste saker i valgkampen. Dersom Altaposten sjekker mailboksen vil dere finne en rekke saker Frp har oversendt dere, og hvor vi forsøker å løfte fram saken om mangelfull dekning på elevhybler. Kanskje har de blitt oversett fordi Altaposten etter vår mening hadde et for ensidig fokus på sykehus i valgkampen, påpeker Strifeldt og legger til:

– Vi fremmet også eget verbalforslag i budsjettbehandlingen i lag med V, SP, MdG og Kp om elevhybelsituasjonen spesielt i Alta og Kirkenes, men dette ble nedstemt av Ap, SV og KrF.