«Nødrop» på Facebook

Kommuneoverlegen i Kautokeino på jakt etter legevikarer.

LEGEMANGEL: Marit Karlsen ber legekolleger over hele landet vurdere en vikarstilling i Kautokeino, slik at kommunen kommer på plussiden med fastleger, mens to er ute i legespesialisering. Kommuneledelsen er glad for Karlsens initiativ mot sine kolleger andre steder i landet.   Foto: Arkivfoto.

nyheter

Stedsfortrende overlege Marit Karlsen merker utvilsomt presset når tre av de fire faste legene i kommunen er ute i permisjon. Forleden hadde hun et lite «nødrop» på Facebook:

Nødrop på sosiale medier

«Jobb alert! Legevenner, venners legevenner og venners venners legevenner! Kunne du/dere tenke deg/dere et kortere eller lengre vikariat hos oss i Kautokeino? En spennende, utfordrende og givende jobb loves. Vikariater utlyses snart, ta gjerne kontakt!», skrev Karlsen – og fulgte opp med nok en melding:

«Legevenner – kollegaer! Vi trenger vikarer i Kautokeino fom. 23.05! Noen av mine sykehuslegekolleger som har lyst å jobbe «avspaseringsuken» sin hos oss? Fylkesleger som har lyst å ta pulsen på legelivet i distrikt? Direktoratsansatte? Fastleger som kunne tenke seg å se hvordan vi har det? Om distriktsvaktterskelen er blitt vel høy så loves grundig gjennomgang av, ja, alt! Grip sjansen til en dannelsesreise i legelivet!»

– Forbilledlig

Altaposten har forsøkt å få tak i Marit Karlsen i dag, men hun er naturlig nok opptatt med pasienter.

Rådmannen i Kautokeino, Kent Valio, sier han ikke har alle detaljene om legemangelen, men viser til konstituert enhetsleder.

– Jeg synes det er forbilledlig at stedfortreder for kommuneoverlegen, i dette tilfellet Marit Karlsen, bruker sitt kontaktnettverk for å rekruttere kompetanse. Jeg har jobbet med rekruttering før og vet av erfaring at personlige henvendelser er mest effektive for å få folk med ønsket kompetanse til å søke, etter at de har sett en stillingsutlysning, sier rådmannen i Kautokeino.

Fått flere henvendelser

Konstituert enhetsleder for helse, Kent Ailo Hætta, sier to av fastlegene som har permisjon har det for å gjennomføre spesialisering. Selv om det ikke var helt lett å gi dem permisjon samtidig, ser han på videreutdanning for legene som svært positivt for kommunen.

– Dette er noe vi får igjen for seinere og er en investering for framtida i Kautokeino, sier Hætta.

Nettopp det at tre er i permisjon gjør behovet for vikarer stort. Enhetslederen sier de så langt ikke har fått ansatt noen, men de har allerede hatt mange henvendelser, så han regner med at det vil ordne seg litt etter hvert.

– Hvilken løsning vi går for er ikke avklart ennå, men vi håper å finne leger på egen hånd, slik at vi slipper å bruke vikarbyråer. De er kostbare og bruk av leger fra vikarbyrå, har ikke alltid vært like vellykket, sier Kent Ailo Hætta.

– Så det er ikke krise ennå?

– Krise vil jeg ikke kalle det, men på slutten av denne måneden bør vi ha alt på plass. Vi har også en reserveløsning med at en av legene som er i permisjon har sagt seg villig til å stille opp, men jeg tror ikke det blir krise, sier Hætta.

Han er veldig glad for Marit Karlsens engasjement for å forsøke å rekruttere leger til kommunen og roser kommuneoverlegen for engasjementet.

– Det er veldig bra for kommunen at vi har engasjerte medarbeidere, og jeg er veldig glad for Marit Karlsens initiativ for å få tak i vikarer, sier Kent Ailo Hætta til slutt.