Anken opp for retten i oktober

Duket for ny runde i «Bruer-saken».

Øystein Ruud (t.v) og Bjørnar Bruer.  Foto: Arkiv

nyheter

I februar falt dommen i den mye omtalte arbeidsrettssaken mellom Finnmark fylkeskommune og Bjørnar Bruer. Over 44 sider slaktet tingretten fylkeskommunens måte å behandle Bruer på.

Fylkeskommunen bestemte seg for å anke saken, til tross for protester fra opposisjonen.

18. oktober skal saken opp for ankebehandling i Hålogaland lagmannsrett, fremgår det på domstoladministrasjonens oversikt over de forskjellige rettsinstansenes berammingslister. Det er satt av nesten to uker til ankebehandlingen.

Mens det i første rettsinnstans var fylkeskommunens egne jurister som førte saken, er Anders Stenbrenden hos advokatfirmaet Kluge ført opp som fylkeskommunens representant i ankebehandlingen. Altaposten har tidligere omtalt fylkeskommunens kostnader knyttet til bruk av eksterne advokater i saken.