Elbil-festen er over

Fra 1. januar må også elbiler betale på offentlige parkeringsplasser.

GLISET: Cato Hansen med hans tredje elbil, selvfølgelig en Tesla. Men fra 1. januar kan festen være over. Da må nemlig også elbiler betale for å parkere.  Foto: Bjarne Krogstad

nyheter

Dermed forsvinner elbileiernes kanskje eneste fortrinn i Alta. Entusiast Cato Hansen er ikke overrasket.

– På et eller annet tidspunkt blir elbil-fordelene borte, det er ikke slik at vi kan ha disse evig. Samtidig mener jeg også at det er viktig at fordelene blir faset ut på en måte som gjør at det alltid vil lønne seg å ha elbil.  Fordi elbilene er miljøvennlige. Å satse på disse må være målet, sier Hansen.

Den nye parkeringsforskriften som trer i kraft, samler både privatrettslige regler og offentlige regler inn i en og samme forskrift. For elbileierne vil det bety at de må begynne å betale for parkeringen sin, uavhengig av hvilken plass de står på. En stor endring fra dagens løsning, hvor de kan stå gratis på hele åtte p-plasser i kommunen: P1, P2, P3, P6, P7b, P9, P10 og P13.

Få fordeler i nord

Cato Hansen håper det finnes noen fordeler også i nord.

KAN BLI FLERE: P5 ved NRK er unntaket fra regelen, her må alle betale. Elbil eller ei.   Foto: Rune Østlyngen

– Å eie elbil i Alta er kanskje ikke like attraktivt som på Østlandet, hvor man har blant annet kollektivfelt. Hva tenker du nå om at elbiler nå må betale for å parkere?

– Det som slår meg, er at på Østlandet kan de kjøre i kollektivfelt, har fritak for bompenger, eller kjører gratis med ferger, slik som på Vestlandet. Disse fordelene kan vi ikke nyttiggjøre oss av i Alta. Derfor er det viktig å ta vare på fordelene vi har– sånn som gratis parkering, sier Hansen og legger til:

– Det er økonomisk lønnsomt å kjøpe elbil, det er jo derfor folk kjøper de. Derfor er det viktig å ta vare på de økonomiske fordelene vi har, sier han.

I dialog med kommunen

Hansen forteller at elbilforeningen allerede vil anbefale ulike tiltak til den politiske ledelsen i kommunen. Slik at de også etter 1. januar kan parkere gratis i Alta.

– Samtidig har jeg har stor tiltro til det politiske styret i Alta. Jeg tror derfor at de ser de tingene jeg har pekt på, sier han og mener at det ikke nødvendigvis må bli betalparkering fra nyåret.

Med de nye forskriftene kommer også nye krav til eier av parkeringsplassen.

–  Alle som tilbyr vilkårsparkering (parkering mot avgift) må også ha minimum seks prosent ladeplasser på sine plaser, sier  Hansen optimistisk og legger til at det til svyende og sist blir opp til politikerne hvilke p-plasser de vil ta betalt for.