Jakter miljøsyndere etter skrotfunn

Lei forsøpling langs Altaelva.

Det er ennå ikke slutt på forsøplinga langs Altaelva.

nyheter

Mediehuset Altaposten var med virksomheter Jon Håvar Haukland i Alta kommune til Bathakorva mandag. Noe opprydding har det vært siden forrige varsku, men fortsatt står det både campingvogn,  bil og en hel del skrot igjen på den populære fiskeplassen. Tingene står for langt opp til at de eventuelt blir tatt av en vårflom, men det er svært skjemmende for de som skal campe her etter at fisket starter.

– Vi vil nøste i dette for å finne ut hvem som står bak forsøplingen her. På bilen er det prøveskilter fra 2013, så vi får se om det er mulig å finne ut av dette, sier Haukland, som bedyrer at det kan bli kostbart for eieren at kommunen tar affære.

Det er spesielt i nedre del av elva at det blir satt igjen søppel.

– Nå skal det sies at det har blitt mye bedre de siste årene. Fokuset på miljø og forsøpling har hjulpet veldig. Vi ser at noen har vært her på senhøsten og tatt med seg en del av tingene, men fortsatt er det for dårlig. Kommunen rydder hvert eneste år. Hvis ikke, hadde det vært langt verre, påpeker Haukland.

  • Se også innslag på TV Nord.