Fant død ulv i fjæra

– Dette er ikke hverdagskost.

FUNNET DØD: Ken Gøran Uglebakken (bildet) og Rune Somby i SNO dro ut for å ta hånd om den døde ulven. Hva som har hendt med ulven er foreløpig uvisst.  Foto: Rune Somby

nyheter

Statens naturoppsyn (SNO) hentet tirsdag formiddag en død ulv i området mellom nybrua i Kåfjord og Grieg Seafood sitt anlegg på Simanes. SNO er i skrivende stund på vei inn til Alta med den døde ulven.

Trolig samme ulv

Til Altaposten sier Rune Somby i SNO at det trolig er snakk om samme ulv som Altaposten omtalte i forrige uke.


– Ganske sannsynlig. Denne kom inn i Finnmark for cirka en uke siden. Vi kan ikke si om det er samme ulven, men jeg vil tro det er det ja.

Sammen med kollega Ken Gøran Uglebakken rykket Somby ut for å ta hånd om kadaveret.

– Så dere tegn på hva som kan ha hendt med ulven?

– Nei, den hadde ingen åpenbare skader. Men vi har ikke fått finstudert ulven. Det er for tidlig å si noe om hva som kan ha hendt. Den har i alle fall ikke ligget lenge.

– Kan ulven ha blitt skutt?

– Det kan vi ikke bekrefte eller avkrefte nå. Uansett er det ikke hverdagskost at man finner en ulv i fjæra her i Finnmark. Dette er en stor kar, et virkelig stort dyr, sier Somby.

– Trasig

SNO vil i første omgang gjøre sine undersøkelser rundt funnet. Skulle det vise seg at ulovligheter har tilkommet ulven, så vil politiet overta saken:

– Vi gjør en undersøkelsessak på det, og har orientert politiet. Viser det seg at vi kan si det sannsynligvis har skjedd noe ulovlig her, så vil det bli en anmeldelse og en politisak. Det vil være veldig trasig om noe ulovlig skal ha hendt. Det er ikke slik vi skal forvalte rovdyrene våre her i Norge, sier han, før han igjen understreker at det er for tidlig å si noe om hva som har hendt med ulven.

Det var en klasse med folkehøgskoleelever som fant ulven:

– De var ute og padlet da de fant ulven. De tenkte først at det kunne være en hund, men når vi kom fram så vi raskt at dette utvilsomt var en ulv. Sannsynligvis har den dødd et annet sted, og så rækt i land her, men det vil vi forhåpentligvis kunne si noe om senere, sier Somby.

Obduseres

Reinpolitisjef Inger Anita Øvregård sier til Altaposten at dette så langt bare er en sak for SNO, men dersom det viser seg at ulven er skutt, vil reinpolitiet bli koplet på saken.

– Jeg går ut fra at ulven skal obduseres slik at man finner ut hva som er årsaken til at ulven er er død. Skulle det vise seg at den er ulolvig felt med skytevåpen vil dette være en sak for oss, sier reinpolitisjefen.