– Råskap til verden

Offensiv satsing på skifersalg.

OFFENSIV LEDER: Svanhild Pedersen slo fast at skiferen fra Alta kan konkurrere med hva som helst over hele verden og produktene blir brukt på alt fra strandpromenaden i Barcelona til designelementer i luksusvillaer utenfor Moskva. Mer slitesterke gulv finnes ikke.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Samarbeidet mellom Minera og skiferlaget er forlengst sementert i et felles salgsselskap, Altaskifer AS. Leder Svanhild Pedersen snakket varmt om samarbeid i sitt innlegg til Næringslivsdagen i Alta i går.

«Vakker råskap»

Skifernæringa i Alta har ikke forandret seg altfor mye de siste 50 årene, men da de to selskapene i Alta slo seg sammen om et felles salgsselskap, bestemte Svanhild Pedersen og styret seg for en moderniseringsprosess.

– Vi har hatt veldig god erfaring med å hente inn ekstern hjelp for å sikre oss profilering og ny design. Vi har også hatt hjelp av profesjonell tekstforfatter som har bistått oss med materiell til profileringen av dette nye salgsselskapet og ett av slagordene for vår nye identitet er rett og slett «Altaskifer - vakker råskap», sa daglig leder Svanhild Pedersen.

Satsing på salg

Salgsselskapet eies med en halvparten hver av Minera Skifer AS på Oppdal og Alta skiferbrudd SA i Alta. Selskapet Altaskifer omsatte i 2015 for rundt 73 millioner kroner, der 70 prosent av salget skjedde i det norske markedet, mens 30 prosent går til eksport. Helt nylig tilsatte selskapet en salgssjef med base i Oslo, kunne Svanhild Pedersen fortelle.

Det er takstein som er hovedproduktet fra Alta med 30 prosent av omsetningen, deretter kommer bruddheller med 27 prosent, flis med 20 prosent. trappetrinn med 10 prosent og samme mengde med belegningsstein.

– Vær stolt av skiferen

Neppe noe annet materiale er sterkere enn skiferen fra Alta, men konkurransen er tilspisset kraftig. Produktene er under press av stein fra Kina, blant annet, men holdbarheten på skiferen fra Alta er uomtvistelig. 

– Der skiferen fra Alta ikke får merker i seg etter mer enn 50 års bruk på en togstasjon i Nederland, der får andre steinsorter tråkkespor etter hvor folk går og det bare etter få år, fortalte Pedersen. Som viste til at Altaskiferen på Amstel togstasjon med en døgntrafikk på mer enn 50.000 mennesker, fortsatt er helt uberørt av slitasje. Så vær stolt av materialene hjemmefra, oppfordret Altaskifers daglige leder.