– Politiet må få utvidet adgang til overvåking

Terrorhandlingene i Brussel viser behovet for å gi politiet utvidede fullmakter, mener statsminister Erna Solberg.

STERKE FØLELSER: Innbyggerne i Belgia er sterkt preget av terroraksjonene i Brussel.  Foto: Scanpix

nyheter

– Det er ikke bare denne siste terroraksjonen som viser behovet, men over tid ser vi at når terrorister og andre alvorlige kriminelle skifter metoder, må også politiets metoder følge etter, sier Solberg til Dagens Næringsliv.

For knappe to uker siden la justisminister Anders Anundsen (Frp) fram et forslag til endringer i straffeprosessloven som vil gi politiet utvidet adgang til blant annet ransaking, romavlytting, kameraovervåking og dataavlesning.

Anundsen sa i forbindelse med framleggingen av lovforslaget at et endret kriminalitets- og trusselbilde taler for å øke politiets adgang til å benytte skjulte politimetoder ved etterforskning, avverging og forebygging av alvorlig kriminalitet.

Regjeringen får støtte av tidligere SV-leder og statsråd Erik Solheim, som bor i Paris og stadig er i Brussel i egenskap av leder for OECDs utviklingskomité.

– Terrorbekjempelse er svært krevende. Her er svaret primært etterretning. Vi må gi politiet enda videre fullmakter. Dessverre er skjerpet overvåking en konsekvens av tiden vi lever i, sier Solheim. (©NTB)