Kunne fått to nye stillinger- men brukte pengene annerledes

Alta kommune mottok nær en million til skolehelse over statsbudsjettet.

KUNNE FÅTT MER: Thea Heltne Kjeldstad, Kristine Rasmussen og Hanne Emaus kunne sammen med de andre elevene i Alta fått to helsesøstre mer dersom Alta kommune hadde villet.   Foto: Hanne Larsen

nyheter

– Vi hadde muligheten til å få to nye helsesøsterstillinger og dermed komme ungdommene som savner et bedre tilbud i møte. Men ingen av de andre partiene var villige til å støtte oss da vi forslo dette i kommunestyremøtet før jul, sier Venstres Trine Noodt, i anledning gårdagens Altaposten-sak om at verken ungdommer eller helsesøsterleder mener tilbudet er godt nok ute i skolene.

PRØVDE: Trine Noodt og Alta Venstre ville ha med to helsesøsterstillinger i sitt altenative budsjett for 2016.   Foto: Hanne Larsen

Ikke øremerket

I statsbudsjettet for 2016 ble helsestasjon- og skolehelsetjenesten, i tillegg til de øremerkede midlene, styrket med 200 millioner i frie midler. For Alta kommune betød dette rundt en million kroner i frie midler. Dette er penger som anbefales brukt til skolehelsetjenesten, men som også kan brukes til andre formål, ettersom de ikke er øremerket.

– Nødt å bruke dem

I Alta-rådmannens budsjett for 2016 var det ikke lagt inn at pengene skulle gå til styrking av skolehelse eller helsesøsterstillinger.

– Nei, vi var nødt til å bruke disse pengene til å dekke opp andre steder. Det er fullt av andre områder som trenger penger. Eksempelvis bistand, sier Bjørn-Atle Hansen, som sier at helsesøstertjenesten ble styrket året før med to stillinger.

På spørsmål til Trine Noodt om hvor man skal kutte dersom man skulle fått på plass to nye helsesøsterstillinger, svarer hun:

– For å si det slik. Dersom ikke regjeringen hadde bestemt at kommunene skulle få ekstra midler til å satse på skolehelsetjenesten, så hadde vi ikke hatt de pengene i utgangspunktet.

Hånda på rattet

Alta Venstre fremmet et alternativt budsjett, der altså styrking av helsesøstertjenesten var inkludert. Altaposten spør hovedutvalgsleder for oppvekst og kultur, Hilde Søraa (Ap), hvorfor de valgte å ikke støtte Venstre da de foreslo å styrke helsesøstertjenesten før jul. Til det svarer Søraa:

– Venstre har hatt hånda på budsjettet helt frem til oktober 2015 og har hatt alle muligheter til å gjøre noe med dette. Hvis de mener noe annet er det oppsiktsvekkende.

Skremmende

Trine Noodt mener på sin side at det er «skremmende at hovedutvalgslederen ikke kan budsjettprossessene bedre».

– Og høyst oppsiktsvekkende at hun holder Venstre ansvarlig for et budsjett Arbeiderpartiet med partnere har vedtatt.  Rådmannen la frem sitt budsjettforslag i november, og Alta kommune hadde da fått Arbeiderparti-ordfører, sier Noodt.

Hun legger til:

– Jeg synes det er på høy tid at Arbeiderpartiet tar på seg det ansvaret det er å styre en kommune, og ikke løper fra ansvaret de har for budsjettet 2016, med de prioriteringer eller mangel på prioriteringer, de har vedtatt.

Ikke dårligst i klassen

Tilbake til helsesøstertjenesten så sier Noodt at Venstre og de andre samarbeidspartnerne under sin regjeringstid styrket helsesøstertjenesten med 5,5 stillinger, fra 8,5 til 14.

– Vi har gjort et krafttak på dette området. I onsdagens avis kunne det se ut som om vi i Alta er langt under landsgjennomsnittet, men det er vi ikke. Vi er under normen, men langt fra dårligst i klassen på landsbasis. Men med en ytterligere styrking, som vi hadde muligheten til, så ville vi vært godt på vei til en veldig god tjeneste, sier Noodt, som mener Hilde Søraa ikke tar ungdommene på alvor:

– Å avfeie dem med at totaliten er god nok, synes jeg blir for dårlig. 

– Men er ikke 14 helsesøsterstillinger egentlig ganske mye?

– Nei, det er ikke mye når vi ser på den store barne- og ungegruppa vi har i Alta, og når vi samtidig vet at den siste ungdata-undersøkelsen viser at det unge i dag sliter med er ensomhet, angst og depresjon. Og når ungdommen i Alta sier de savner noen å prate med skal vi ta det på alvor, fastholder Noodt.

Facebook-reaksjoner

Lene Sofie Strifeldt er helsesøster og skrev i går følgende i kommentarfeltet på nett til helsesøstersaken:

– Alta har altfor få helsesøsterstillinger i forhold til vår unge befolkning. Vi er Norges 3. yngste befolkning, med ca 6000 barn/unge mellom 0-18 år. Helsesøstrene våre har utallige lovpålagte oppgaver, og de gjør en formidabel jobb. Barna/ungdommen er det aller viktigste vi har, så jeg håper politikerne våre klinker til å bevilger mange flere helsesøsterstillinger.

En småbarnsmor kommenterte følgende om hvordan hun opplever situasjonen i Alta:

– Det merkes godt på helsestasjon med babyene også. Guttungen var syv måneder før vi fikk time hos helsesøster. Inntil da hadde vi oppfølging av ulike sykepleiere. Det er rett og slett ikke sånn det ska være!