Tomteavgift kan gi ny vei

Frp hevder avgift på tomtekjøp er like ille som bompenger.

TØFFE TAK: Humøret og stemningen i kommunestyret tirsdag var bedre enn på lenge, men det ble tøffe tak mellom Ap og Frp i veisaken. I kommunestyret valgte Frp og Bengt Rune Strifeldt å bryte med Ap. Flere møter på gangen med Ap gruppeleder Ole Steinar Østlyngen og Torfinn Reginiussen var resultatløse.  Foto: Arkivfoto

nyheter

Høyre og Ap klarte etter tett dialog de siste 14 dagene å finne fram til et felles forslag i kommunestyret som åpner for medfinansiering slik at Alta kommune kan komme i dialog med Staten om realiseringen av ny E6 gjennom Alta.

– Når det fra Høyres representanter på talerstolen antydes at medfinansieringen kan være en «avgift» som nyetablerere må ut med ved tomtekjøp, reagerer vi i Frp. Vi skal ikke bruke ei krone av kommunale midler, eller at våre innbyggere skal pålegges å betale for veien eksempelvis gjennom tomteavgift. Da kan vi like godt si ja til bompenger og fordele byrden på flere, sier leder i Alta Frp og kommunestyrerepresentant Svein Berg.

– Totalt uaktuelt

Frp-lederen i Alta tror ingen i Alta er i tvil om at Frp sier et krystallklart nei til bompenger. Han håper at både Frp sine velgere og andre nå også får med seg at partiet er like klar på at ikke ei eneste krone fra Alta kommune skal brukes på  ny E6.

– Hvor vil Frp hente medfinansieringen som dere var enige med Høyre og Ap om i formannskapet for bare dager tilbake?

– Nei, si det. Den eneste formen for medfinansiering jeg kan tenke meg er bruk av de såkalte kompenserende midlene som fylkestinget har ønsket brukt på ny E6 i Alta. Ny E6 er et statlig ansvar, og ikke noe Alta kommune eller innbyggerne i byen vår skal betale for, klargjør Berg overfor Altaposten.

– Har ikke ansvar

Frp-lederen mener at reguleringsplanen som er laget for første parsell av ny E6 fra Hjemmeluft til Alta sentrum er blitt en råflott og dyr affære. Reguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret.

– Nå skal vi pålegges et økonomisk ansvar for de mindre veiene som skal knyttes mot nye E6. Det sier vi et klart nei til. Det er Statens vegvesen som, for å si det rett ut, har planlagt å føre alle tilførselsveier inn på E6 for å skape et høyest mulig trafikktall, som igjen skal gi grunnlag for bompengefinansiering. Disse kryssløsningene og tilførselsveiene er ikke vårt bord, klargjør Berg.

– Er det realisme i at Staten skal ta alle utgiftene med den nye veien?

– Vi i Frp skal gjøre en jobb opp mot våre politikere i Stortingets transportkomité og fylkespolitikerne våre. De er rett adressat for kravet om at nye E6 skal statlig fullfinansieres. Vi har ingen garanti, men håper og tror vi skal nå fram, men da må vi ha med både Ap, Høyre og de øvrige partiene i Alta på jobben.

– Har lovet vei

SVs Tommy Berg sa fra talerstolen i kommunestyret at Frp har påtatt seg ansvaret for å gi Alta utviklingsmuligheter gjennom løftet om statlig finansiering av nye E6 og uten bompenger.

– Kommunestyret har festet sin lit til at Frp med statsråd og statssekretærer har lovet sine partifeller i Alta vei uten bompenger. Nå må Svein Berg og resten av Frp stå ved løftene, utdyper Tommy Berg overfor Altaposten.

Viktig vei

Gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen, ønsker ingen ny konfrontasjon med Frp, mest av alt fordi han vil ha Frp med på laget for å få Staten til å ta regninga. Han roser Høyre for å ta ansvar for Alta gjennom å bidra til et vedtak som slipper Alta kommune ut fra garderoben og inn på banen hvor kampen for å få statlig finansiering foregår.

– Jeg ønsker ikke at vi skal skyte mer på hverandre, men gjøre en jobb sammen for å få realisert veien. Med noen få unntak er vi alle enige om at veien er viktig for Altas utvikling, og nå har vi i alle fall fått en liten åpning, og kan ikke la noe være uprøvd, klargjør Østlyngen.

n Frp gikk for et eget forslag, ikke veldig ulikt fellesforslaget fra Ap/Høyre som de i innhold var med på i formannskapet. Frp-leder Svein Berg sier at vedtaket til Ap/Høyre er adressert til Statens vegvesen, men burde vært adressert til Stortingets transportkomité og fylkespolitikerne fordi vegvesenet har avgitt sin NTP og at den nå kun skal behandles politisk.

– Ingen ny praksis

Høyre avviser at de åpner for at veikostnad skal legges på tomtekjøp.

I kommunestyret fikk Høyres gruppeleder Marianne Haukland mye «pes» for å ha slått fast at noen må betale for nye veiløsninger, og at avgift lagt på toppen av prisen på bolig- og næringstomter kunne være et alternativ til bompenger som medfinansiering.

FIKK PÆS: Gruppeleder for Høyre, Marianne Haukland, slo fast at noen må betale for ny vei, og antydet at avgift på tomtekjøp kunne være et alternativ.  Foto: Akrivfoto

– Vi ønsker ikke at alle i Alta skal betale medfinansieringen. Derfor har vi sagt nei til bompenger, men vi må innse at noen må betale. Vi slipper ikke unna medfinansiering, det må vi innse, sa Haukland fra talerstolen.

– Uakseptabelt

Det fikk SVs Tommy Berg til å ta fram storslegga, og krevde en garanti fra Ap om at tomteavgift ikke var en alternativ medfinansiering.

– For SV er det å sende regninga for veien kun til førstegangsetablerere og næringsliv totalt uakseptabelt. Vi kommer aldri til å være med på det, sa Tommy Berg til Altaposten.

Likevel mente mange at SV indirekte støtter Høyres alternative medfinansiering ved å stemme for fellesforslaget til Høyre og Ap.

– Eneste realistiske medfinansiering er bompenger.  Tomteavgift er virkelighetsfjernt. Trodde ikke at Tommy Berg som skal være en talsperson for de svake i samfunnet ville gå for noe slikt, sier Rut Olsen.

Misforstått

Overfor Altaposten hevder Haukland at hun og Høyre er misforstått.

– For det første ble avgift på kommunale tomter nevnt som et eksempel, og ikke noe konkret forslag. For det andre betaler også tomteeiere i dag for vei tilknyttet boligområdet, og det har vært praksis i veldig mange år uten at noen har reagert, påpeker Haukland  som har med Torfinn Reginiussen (Ap) i samtalen med Altaposten som sannhetsvitne.

Overfor Altaposten har planleggere i Alta kommune gjort det klart at det selv med en bompengefinansiert ny E6 ville være naturlig at etableringer i direkte tilknytning til veien ble pålagt å være med på et spleiselag i form av utbyggingsavtaler. I så fall ville inntektene av dette gå til fratrekk på veiprosjektets bompengeandel.