Japan har startet å slippe ut kjølevann fra Fukushima-kraftverket i havet

foto