Biden: Nær enighet om avtale om løslatelse av gisler i Gaza