Bankkunder søker om avdragsfrihet for å få råd til å kjøpe julegaver