Bønn fra Vegvesenet i vest: La bilen stå det neste døgnet