Ruter varsler innstillinger og forsinkelser også i dag