Zelenskyj: Ukraina har fått utlevert 1.300 krigsfanger

foto