Sverige får hjelp av andre land i kampen mot svinepest

foto