Halvparten opplever svekket økonomi, ifølge Virke

foto