Seks drept i russiske angrep mot byer i Ukraina

foto