Solberg: Sindre Finnes har handlet langt mer enn hva han har fortalt meg og SMK