India slipper åtte geparder ut i naturen 70 år etter lokal utryddelse

foto