Verden produserer mer enn nok mat, samtidig øker hungersnøden raskt

foto