Høyre vil ha nasjonalt fraværsregister i skolen

foto