E6 åpnet for trafikk etter tunnelulykke i Lillehammer