Krav om fagkompetanse for å få drosjeløyve fra 1. juni

foto