Røde Kors ber folk i nord holde seg hjemme etter skredhendelser