Regjeringen gir 1,6 milliarder kroner til byvekstavtale i Tromsø

foto