Nedgang i kortbruken i juli – med unntak av Nord-Norge

foto