INPs Oslo-leder beskrev partilederen som «diktatorisk» i internt notat – nå beklager hun