Bømlo kommune har iverksatt beredskapsplan etter trafikkulykke på Bømlabrua

foto