Perus avsatte president ber om å bli løslatt

foto