Politiet: To skadd i gasseksplosjon i tomannsbolig i Drammen