Luftambulansen plages av GPS-jamming i Finnmark

foto