Saudi-Arabias kronprins deltar ikke på toppmøte i Algerie

foto