Jussprofessor frykter at bindinger avgjør gjenopptakelsessaker