Faktisk.no: Finner støtte i felles motstand mot barnevernet