Gjesteforskeren ved Universitetet i Tromsø fremstilles for fengsling i Oslo tingrett klokka 13