Mangler 600 millioner til å splitte kommuner

foto